*Novosti
*Festival
*O Nama
*Djelatnost
*Program Rada
*Članovi
*KDS-Dugave
*Novinski članci
*Ugovori
*Forum
*Messageboard
*Chat Ljudi!
*Kontakt
*Web Mail
*Admin Mail


Ukratko o našem radu:

Dragovoljna Udruga Gradana za Audio - Vizualne komunikacijE "DUGAVE" radi na programu upoznavanja obicnog puka sa mogucnostima moderne audio - vizualne komunikacijske tehnologije. Najnovija rješenja bazirana su na širkopojasnom pristupu Internetu sa velikim brzinama prijenosa podataka.

Osnovni podaci o Udruzi:

 • Adresa
  Svetog Mateja 71
  10 000 Zagreb

 • Registarski broj:
  00001597

 • Maticni Broj:
  01476661

 • OIB:
  54548684288

 • Broj žiro racuna:
  RBA / 2484008 - 1135148816
  IBAN:HR0824840081135148816


 • Tijelo udruge:

 • Predsjednik
  Damir Selman
  Prevario i obmanuo članove koji su mu dali svoje potpise
  DRUKER - povezan sa policjotima

 • Dopredsjednik
  Tomislav Čižmek

 • Tajnik
  Mladen Stojić

 • Download (.pdf):

 • Statut Udruge Dugave................
 • Rješenja nadležnih tijela.............
 • Zapisnik izvanredne skupštine...
 • Potvrda o prijavi..........................
 • Rješenje nadležnih tijela 2021....
 • Žalba na riješenje 2021..............

 • Copyright © 1999-2021 : Udruga DUGAVE™ : design by Tomo