*Novosti
*Festival
*O Nama
*Djelatnost
*Program Rada
*Članovi
*KDS-Dugave
*Novinski članci
*Ugovori
*Forum
*Messageboard
*Chat Ljudi!
*Kontakt
*Web Mail
*Admin Mail

06.06.1979./KUPOPRODAJNI UGOVOR ZA KUPNJU STANA

Na temelju Zakona o fondovima u stambenom i komunalnom gospodarstvu (NN 53/90 i 76/93)

To je ugovor o udruživanju sredstava za društveno usmjerenu stambenu izgradnju u naselju Dugave, koji je sklopljen temeljem čl. 13a do 13e o dopunama Statuta USIZ-a stanovanja grada Zagreba. U članku 6. st. 1, ugovora USIZ stanovanja se obvezuje izvesti stanove, prema odobrenom glavnom projektu i opremiti ih prema tehničkom opisu koji je sastavni dio ovog ugovora, te ih predati na raspolaganje vlasniku.

*Download - Tehnički opis stana :(741,3KB)..............

01.02.1997./MEĐUVLASNIČKI UGOVOR

Na temelju članka 375 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96)

Ovim ugovorom suvlasnici stambene zgrade uređuju uzajamne odnose u svezi s upravljanjem i korištenjem zgrade i izvršavanjem prava i obaveza koji u svezi s tim nastaju

Prilog 1: Popis zajedničkih dijelova i uređaja stambene zgrade
Prilog 2: Popis suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima

(kopija ugovora se nalazi kod predstavnika suvlasnika, upravitelja i u Gradskom uredu za izgradnju grada)

*Download - špranca ugovora :(60,7KB)..............

12.02.1998./UGOVOR O UPRAVLJANJU STAMBENOM ZGRADOM

Temeljem Međuvlasničkog ugovora, poslove upravljanja zgradom suvlasnici su povjerili upravitelju - poduzeću koje je registrirano za obavljanje tih poslova i koje raspolaže sa svim profilima stručnjaka za obavljanje ovlaštenja i obaveza koje su suvlasnici povjerili ovim ili drugim ugovorima.

Ovim ugovorom vlasnici ovlašćuju upravitelja da u ime i za račun vlasnika obavlja poslove upravljanja, organizacije popravka kvarova hitne naravi i održavanja zajedničkih dijelova i urađaja zgrade. Nadalje ugovorom su određene obveze vlasnika i sredstva namjenjena pokriću troškova zajedničke pričuve.

Prilog 1: Program održavanja
Prilog 2: Zapisnik o primopredaji stambene zgrade

(kopija ugovora se nalazi kod predstavnika suvlasnika i upravitelja)

*Download :
- Špranca ugovora :(50,0KB).....................................................
- Prilog 2: zapisnik o primopredaji stambene zgrade :(215,6KB)...

5.02.1998./UGOVOR O OSTVARIVANJU KONCESIJE ZA IZGRADNJU I UPORABU KABELSKE TELEVIZIJE KAO JAVNE TELEKOMUNIKACIJE

Na temelju čl. 14. st. 8 Zakona o telekomunikacijama (NN 53/94).

Ovim ugovorom Ministarstvo telekomunikacija, Pomoćnik Dominik Filipović proglašava da sustav kabelske televizije u naselju nije izgrađen u skladu sa zakonom unatoć uredno izdanoj uporabnoj dozvoli od 31. 07. 1984. UP/I-05/4-3091/4-1984. Nadalje u odluci br. 2, Vijeća za telekomunikacije od 28.04.1997. kojom se daje koncesija prekršen je Zakon o vlasništvu i povrijeđena su vlasnička prava pravnih i fizičkih osoba koje su uložile svoja sredstva u izgradnju sustava (kupaca stanova).

*Download :
- Ugovor o ostvarivanju koncesije :(405,7KB)...............................
- Odluka br. 2 Vijeća za telekomunikacije :(130,7KB)..................
- Tehnički pregled :(104,3KB)....................................................

06.1999./UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA NA INSTALACIJI NOVOG PRIKLJUČKA KTV

Sklopljen između koncesionara kabelske televizije Dugave, (izvoditelj radova) zastupana po direktoru društva Jasenka Dokuš i pretplatnika - naručitelja radova izrade novog priključka na kabelsku televiziju.

Ovaj ugovor je suprotan Međuvlasničkom ugovoru i Zakonu o vlasništvu i drugimn stvarnim pravima, a kako je sklopljen bez posredovanja javnog bilježnika on je formalno pravno ništavan. Nadalje, iako nema pravnu težinu i u njemu se neposredno spominje u čl. 5. postojeći sustav kabelske televizije za koji se izvoditelj radova obvezuje da će ga održavati, uključujući i novoizgrađenu instalaciju u stanovima korisnika. Navedeno održavanje provodi se tako da su danas instalacije u zidu zgrade koje se granaju po katovima do svakog pojedinog korisnika naprosto prerezane, a pripadna pojačala ukradena ili prespojena na novoizgrađenu nadžbukno postavljenu instalaciju po hodnicima stambenih zgrada! O kvaliteti izvedenih radova dovoljno govori dopis od 8.11.1999. Hrvatskog Telekoma koji više ne može garantirati za kvalitetu TK usluga.

*Download :
- Ugovor o izvođenju radova na instalaciji novog priključka KTV :(96,6KB)...
- Dopis HT-a o uvođenju instalacija za kabelsku TV :(148,4KB).................

Copyright © 1999-2006 : Udruga DUGAVE™ : design by Tomo